• SK
  • EN
  • DE

Geschrieben uber Manifestation

Po prvej správe o manifestácii z 26. 3. 1988, ktorú uverejnili všetky denníky ČSSR, nasledovali ďalšie. Denník Pravda priniesol 28. 3. 1988 článok s názvom Spľasla bublina provokácie, v ktorom sa medziiným uvádzalo: "Demonštrácia nebola a ani nemohla byť povolená, lebo je v rozpore s našimi zákonmi." V čom bola demonštrácia v rozpore so zákonmi, to už autor nerozvádzal. Zrejme mal na mysli to, že občania požadovali rešpektovanie svojich práv, čo je v totalitných režimoch nežiaduce, a teda protizákonné.

Bratislavský Večerník v tento deň komentoval piatkovú udalosť v článku Akcia nevyšla podľa scenára: "Akcia teda nevyšla podľa scenára ilegálnych organizátorov. Väčšina veriacich, ktorí majú kladný postoj k nášmu socialistickému zriadeniu a aktívne sa podieľajú na budovaní našej spoločnej vlasti, sa nedala zneužiť."

Podobné články uvádzali i ďalšie slovenské denníky a periodiká. Štátna propaganda sa snažila ľuďom vysvetliť, že sa vlastne nič neudialo a iba pár dezorientovaných jednotlivcov riadených zo Západu žiadalo to, čo u nás už dávno existuje - slobodu.

neuspech-original